Sklep5 Sklep4 Sklep3 Sklep2 Sklep1 Program Lojanlościowy

Polityka prywatności


I. Postanowienia ogólne.
Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego pod adresem: www.budmar.eu jest Spółka Cywilna "Budmar" Maroszek Lucyna, Maroszek Bogdan z siedzibą w Kobiernicach przy ul. Żywieckiej 1 b. NIP 9372235537, REGON: 072198204, email: sklep@budmar.eu
Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlemantu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r., które dotyczy ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

II. Przetwarzanie danych osobowych.
Dane osobowe, które nam powierzasz (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy (jeśli jest inny niż adres zamieszkania), adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), przetwarzane są w różnych celach:
1. w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczących drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Ciebie zamówień;
2. w celu realizacji składanych przez Ciebie zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego budmar.eu;
3. w celu wysłania do Ciebie zamówionych przez Ciebie produktów z naszego asortymentu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską. Udostępniamy Twoje dane osobowe (niebędne do dostarczenia do Ciebie przesyłki) wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującym przesyłki na nasze zlecenie;
4. w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);
5. w celu obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz;
6. jeżeli wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas informacji marketingowych, w tym przesyłanie Ci informacji o naszym sklepie, ofercie, promocjach, programie lojalnościowym.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych może uniemożliwić nam świadczenie Tobie usług drogą elektroniczną oraz dokonywaniu przez Ciebie zakupów w Sklepie Internetowym budmar.eu
Powierzając nam swoje dane osobowe masz prawo wglądu do nich, prawo żądania ich aktualizacji oraz prawo żądania ich usunięcia. Dane osobowe podane przez Ciebie w koncie Klienta możesz samodzielnie edytować i usuwać (zakładka :Konto"). Możesz również zwrócić się do nas z żądaniem usunięcia całego konta Klienta poprzez wysłanie stosownej prośby na nasz email: sklep@budmar.eu Jeżeli chciałbyś zrezygnować z otrzymywania newslettera to możesz to zrobić samemu (zakładka "Konto") lub kontaktując się z nami: sklep@budmar.eu

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać w dowolnym momencie. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Jakie masz uprawnienia wobec sklepu internetowego www.budmar.eu w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania,  prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawo do wyrażania sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Masz prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

W celu realizacji powyższych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem danych, czyli: Spółka Cywilna "Budmar" Maroszek Lucyna Maroszek Bogdan, ul. Żywiecka 1 b, 43-356 Kobiernice, tel: 33 810 87 84, email: sklep@budmar.eu

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe udostępniamy wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na nasze zlecenie, w celu realizacji złożonego przez Ciebie zamówienia na stronie naszego sklepu internetowego pod adresem: www.budmar.eu.  Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
1. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym, w szczególności podatkowych i rachunkowych;
2. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
3. zapobiegania nadużyciom i oszustwom;
4. statystycznych i archiwizacyjnych,
5. maksymalnie przez okres 3 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
W przypadku organizacji konkursów, akcji promocyjnych oraz programów lojalnościowych, w których możesz wziąć udział - będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Spółka Cywilna "Budmar" Maroszek Lucyna Maroszek Bogdan zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

III. Pliki cookie.
Cookie jest małym plikiem składającym się z liter i cyfr, który zostaje załadowany na komputer lub inne urządzenie podczas wizyty na stronie internetowej. pozwala on na rozpoznawanie użytkownika i pomaga stronie internetowej zapamiętać jego preferencje.
Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących Cię, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości.

Jak nasza strona internetowa używa Cookie i jak wykorzystuje gromadzone informacje?
1. Cookie związane z daną sesją. Tymczasowe cookie, które istnieją na komputerze lub innym urządzeniu tylko podczas przebywania na naszej stronie internetowej pozwalają naszej stronie zapamiętać, co wybrałeś na poprzedniej stronie, aby uniknąć ponownego wpisywania informacji;
2. Informacje o ruchu na stronie. Tego typu cookie jest używany do dostarczania nam ważnych informacji o ruchu na stronie naszego sklepu oraz sposobie, w jakim ją wykorzystujesz. Do zbierania tych danych używamy narzędzi Google Analytics.

Usuwanie plików Cookie.
Standardowo przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookie. Możesz zamodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookie, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookie do Twojego urządzenia. Zmiany ustawień możesz dokonać za pomocą ustawień Twojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików Cookie na Twoim urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu Cię o zapisaniu danego pliku na Twoim urządzeniu. Możesz również za każdym razem po wizycie na stronie internetowej usuwać pliki ze swojego urządzenia. 
Szczególowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookie dostępne są w ustawieniach twojej przeglądarki. Pamiętaj, że ograniczenia w stosowaniu plików Cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić koszystanie ze Sklepu Internetowego.
Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyrażasz zgodę, aby pliki te zapisywanie były na Twoim urządzeniu. 

IV. Zabezpieczenie danych osobowych.
Zapewniamy środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Ciebie, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

V. Postanowienia końcowe.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.